Jezdecká stáj Bela Hrob


u Královské Výšiny

Modlitba koně

Nasyť mne, pane, napoj mne a dej mi
čistou, prostornou stáj, když skončena
je denní práce.

Mluv se mnou, neboť Tvůj hlas
mi nahrazuje otěže.

Budeš-li ke mně laskavý, budu Ti sloužit
s radostí a najdeš místo v mém srdci.

Netrhej otěžemi, prosím, nesahej po biči,
jdem-li kupředu.

Dej mi čas, abych pochopil Tvůj záměr.

Nebij mne, když Ti nerozumím.

Neměj mne za nepozorného, když nesplním
Tvou vůli - možná, že sedlo nebo podkovy
nejsou v pořádku.

Neuvazuj mne příliš krátce a nestříhej
mi ocas, který je mou jedinou zbraní proti
mouchám a komárům.

Až poznáš, že se mé dny krátí, až Ti již
nebudu moci sloužit, můj milovaný pane,
nenech mne, prosím, hladovět a mrznout
a neprodávej mne.

Buď tak dobrotivý a připrav mi rychlou,
milosrdnou smrt a Bůh se Ti odmění
zde i na věčnosti.

 

© Jezdecká stáj Bela,  JSBela, o.s.     .